Country Signing Certificate Authority Slovenia
  

Izdajatelj digitalnih potrdil za slovenske biometrične potne listine

 

Zakaj in kdaj biometrija na potnem listu (vir: MNZ)

Potne liste državljanov Republike Slovenije se bodo nadgradile z biometričnimi zaščitnimi elementi, saj je 18.01.2005 stopila v veljavo obvezujoča Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13.12.2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice. Uredba opredeljuje implementacijo dveh biometričnih elementov kot obveznih. Države ju bodo uvedle fazno, 18 mesecev po uveljavitvi tehničnih specifikacij, sprejetih dne 28.2.2005, bo potrebno implementirati obrazno prepoznavo (do 28.8.2006), 36 mesecev po sprejetju tehničnih specifikacij za prstne odtise pa bo sledila še implementacija obveznih dveh prstnih odtisov. Tehnične specifikacije za prstne odtise še niso bile sprejete. Uredba v 6. členu določa, da veljavne potne listine ostanejo v veljavi vse do poteka njihove veljavnosti. Biometrični podatki bodo zapisani na brezkontaktnem čipu, ki bo vgrajen v potni list.

Slovenija je tudi ena od 27 držav, ki so jim ZDA v skladu s Visa Waiver Programe (VWP) omogočile, da njihovi državljani za obisk ZDA do 90 dni ne potrebujejo vizuma. Vstop v ZDA v okviru VWP bo po 25.10.2005 omogočen le imetnikom potnih listin, v katerih je fotografija inkorporirana v biografsko stran v digitalizirani obliki. Republika Slovenija z izdajo potnih listov, ki imajo fotografijo inkorporirano v polikarbonat, tej zahtevi zadostuje. Rok za uvedbo biometričnih potnih listov za vstop v ZDA je podaljšan za eno leto in sicer na 26.10.2006.

Kaj je CSCA-SI?

Po specifikacijah, ki jih je pripravila organizacija ICAO (International Civil Aviation Organization), morajo biti podatki na čipu potne listine digitalno podpisani. Vsaka država ustanovi svojega overitelja za biometrične potne listine CSCA (Country Signing Certificate Authority), ki izdaja digitalna potrdila za sisteme za podpisovanje podatkov (DS, angl. document signer) za potrebe biometričnih potnih listin.

CSCA-SI spada pod okrilje Overitelja digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo in deluje v zaprtem sistemu z vnaprej določenimi subjekti - sistemi za podpisovanje podatkov za potrebe biometričnih potnih listin.

Podatki o CSCA-SI

Kontaktni podatki
Naslov CSCA-SI
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon (+386) 01 4788 600
Fax (+386) 01 4788 649
E-pošta
Spletna stran: http://www.csca-si.gov.si
Dežurna številka za preklice: (+386) 01 4788 777

Podatki o potrdilu št.1 izdajatelja CSCA-SI
Identifikacijska oznaka 1149775140
Overitelj potrdila CSCA-Slovenia
Imetnik potrdila CSCA-Slovenia
Veljavnost potrdila od 8.junija 2006 do 8.junija 2021
Algoritem za podpis sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)
Dolžina ključa 4096 bitov
Odtis potrdila SHA256 3A:88:A2:88:91:DC:B5:7E:DE:41:DE:F5:C4:E1:85:29:FE:B9:DD:01:47:3B:C8:5F:10:3E:27:78:B7:74:FF:52
Odtis potrdila SHA-1 FC:3C:80:C1:34:EC:10:C5:4D:13:A9:07:F3:9D:5D:B1:F8:F7:4B:35
Korensko potrdilo CSCA-SI v obliki DER
v obliki PEM

Podatki o potrdilu št.2 izdajatelja CSCA-SI
Identifikacijska oznaka 1149776369
Overitelj potrdila CSCA-Slovenia
Imetnik potrdila CSCA-Slovenia
Veljavnost potrdila od 27. oktobra 2010 do 27 oktobra 2025
Algoritem za podpis sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)
Dolžina ključa 4096 bitov
Odtis potrdila SHA256 60:01:A6:6C:F7:28:7C:BD:C5:6A:57:82:EB:C2:97:A4:64:8E:69:0A:D3:D8:C2:C0:59:21:26:84:CC:D0:5B:9A
Odtis potrdila SHA-1 BC:15:E8:E3:34:C6:50:66:F5:3C:BD:3F:48:39:B1:67:77:31:92:3B
Korensko potrdilo CSCA-SI v obliki DER
v obliki PEM
Vezno potrdilo CSCA-SI v obliki DER
v obliki PEM

Podatki o potrdilu št.3 izdajatelja CSCA-SI
Identifikacijska oznaka 1149776985
Overitelj potrdila CSCA-Slovenia
Imetnik potrdila CSCA-Slovenia
Veljavnost potrdila od 22. aprila 2015 do 22. aprila 2030
Algoritem za podpis sha256WithRSAEncryption (1.2.840.113549.1.1.11)
Dolžina ključa 4096 bitov
Odtis potrdila SHA256 EB:B0:34:19:67:A4:AD:78:BE:42:EE:86:95:17:F5:0D:E5:8B:58:A1:37:4A:A6:90:4E:F4:DE:24:51:E0:0F:9E
Odtis potrdila SHA-1 B2:EE:E2:FA:D4:41:62:B4:05:34:AB:83:F2:37:F7:DF:FA:F8:27:5F
Korensko potrdilo CSCA-SI v obliki DER
v obliki PEM
Vezno potrdilo CSCA-SI v obliki DER
v obliki PEM

Podatki o preklicanih potrdilih
Register preklicanih potrdil (CRL) v obliki DER
v obliki PEM

Razločevalna imena izdajatelja CSCA-SI in imetnikov se tvorijo po naslednjih pravilih:
Vrsta potrdila Naziv polja Razločevalno ime
potrdilo izdajatelja CSCA-SI izdajatelj, angl. issuer c=si,
o=state-institutions,
ou=e-passport,
cn=csca-slovenia
potrdilo imetnikov imetnik, angl. subject c=si,
o=state-institutions,
ou=e-passport,
cn=<naziv>


Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo